image1 image2

Informatyka to obecnie najprężniej rozwijająca się gałąź wiedzy i technologii. Nasze pokolenie jest świadkiem globalnej rewolucji informacyjnej . Wywołane tymi potrzebami dynamiczne tempo rozwoju technologii informatycznych decyduje o dużej popularności  zawodu informatyka na rynku pracy.

 Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera  to szkoła "nowego,  świata", która stawia sobie za cel kształtowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, umożliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Zespół Szkół oferuje kształcenie w zawodach:

  • Technik Informatyk
  • Technik Graficznych procesów cyfrowych

 

  

2017  Technkum inforamatyczne   globbers joomla templates